• Yiang - Klicka på Kortet

  Y-iang.png

 • Chakras och färger

 • Självstudiekurs

  chakra.jpgNyfiken på hur du kan skapa färgmagi i ditt liv?
  Vad färgerna har för betydelse?
  Vilken energi som påverkar varje chakra?

  Till varje chakra och färg finns grundtexter (även i ljudfiler) videos, övningar, teori och praktik.
  Kursen finns i en egen grupp, där bara du som är med i aktuell kurs har tillgång till materialet, som webinaren som du kan se gång på gång. 

  Detta är självstudiekursen, det ville säga utan webmöten. Allt finns på video förklarat hur du kommer igång, sedan en film för varje del. Det är 10 delar, du börjar med grundtexter (ljudfiler) samt film, sedan följer de olika delarna. I de ser du filmen, läser texterna (lyssnar), svarar på frågorna (som du laddar ner i Worddokument) sedan kan du se svaren i en PDF eller se filmen där jag förklarar svaren. Du har även vilka kristaller som passar till varje chakra, länkat till bokprofilen "Kristaller sten för sten" som ingår.

  Del 1 Baschakrat - röd energi
  Del 2 Navelchakrat - orange energi
  Del 3 Solar plexus chakra - gul energi
  Del 4 Hjärtchakrat - grön energi
  Del 5 Halschakrat - blå energi
  Del 6-7 Pann och kronchakrat - indigo och lila energi
  Del 8-9 Nack och Thymuschakra - magenta och turkos energi
  Del 10 Stjärnchakrat - rosa energi.

  Skickar du in sista uppgiften till mig mottager du intyg att du gått kursen.

  Du bokar kursen via denna länk >>>

 • Yiang - Click on the card

  Y-iang.png

 • Chakras and colors

 • Self study

  chakra.jpgCurious about how you can create color magic in your life?
  What do the colors mean?
  What energy affects each chakra?

  For each chakra and color, there are basic texts (even in audio files), videos, exercises, theory, and practice.
  The course is in a separate group, where only you who are part of the course have access to the material.

  This is the self-study course, that is, without web meetings. Everything is on video explained how to get started, then a video for each part. There are 10 parts, you start with basic texts (audio files) and film, then follow the different parts. In them you watch the video, read the texts (listen), answer the questions (which you download in Word documents) then you can see the answers in a PDF or watch the film where I explain the answers. You will also have (not done yet) which crystals fit each chakra, linked to the book profile "Crystals stone by stone" that is included.

  Part 1 Base chakra - red energy
  Part 2 Navel chakra - orange Energy
  Part 3 Solar plexus chakra - yellow energy
  Part 4 Heart Chakra - Green Energy
  Part 5 Throat chakra - blue energy
  Part 6-7 Third Eye and crown chakra - indigo and purple energy
  Part 8-9 Neck and Thymus Chakra - magenta and turquoise Energy
  Part 10 Star Chakra - pink Energy.

  If you send me the last assignment, you will receive a certificate that you have completed the course.

  Book the course via this link >>>

 • Up to date - Aktuellt

  From start/från början


  By Ylva, 2021-10-04

  ylvacolor.pngENG: Colors are my life :) Hopefully, yours too, all these beautiful vibrations, frequencies that we have within us, find outside of us. I have started to create this page in which you, as a visitor, will find information about colors and chakras. As a course participant, the entire introductory course in chakras and colors with texts, PDF, videos but also in the future in audio. You need to take the ground course that you are studying yourself with my guidance to participate in the more extensive education in 2022 about chakras, auras, colors, crystals, and my Yiang cards, which will be a complete 169 pieces in all colors combinations.

  Read about my journey of colors >>>

  From now on you can follow the Yiang cards, a new one almost every day (bookmark the page)

  Chakra and colors self-study course >>>

  Aura and color education (starts 5/1 2022) >>>

  Online book - Chakra for chakra


  SWE: Färger är mitt liv :) Förhoppningsvis även ditt, alla dessa härliga vibrationer, frekvenser som vi har inom oss, finner utom oss. I det har jag börjat skapa denna sida, där du finner som besökare information om färger och chakras. Som kursdeltagare hela grundkursen i chakras och färger med texter, PDF, filmer men även framöver i ljud. Du behöver ha gått den, som du studerar själv med vägledning av mig för att under 2022 deltaga i en större utbildning om chakras, auran, färger, kristaller men även mina Yiangkort som då kommer att vara hela 169 stycken i alla färgkombinationerna.

  Läs om min resa genom färg >>>

  Från och med nu kan du följa Yiang korten, oftast ett nytt kort varje dag (bokmärk sidan)

  Chakra och färger självstudie kurs >>>

  Bok - Chakra för chakra >>>

  Bokprofil - Chakra för chakra >>>


  Posted in: default | 0 comments