Ylva

Latest Followers:

Ylva

Pages

Ylvas journey of colors


When I was young, I (like many) could see shimmers around people; even though I grew up in a spiritual family, colors or auras were not something that was talked about, but it was more spiritual contacts, seances,...

Ylvas resa genom färg


När jag var liten kunde jag se (som många) skimmer omkring människor, trots att jag växte upp i en spirituell familj var inte färger eller auran något som talades om, utan det var mer andliga kontakter, seanser,...